Hvad vil du få ud af en læsning

I en individuel coaching session vil du få sat ord på dine styrker og dine udfordringer. Under læsningen vil man også komme ind på, hvordan man kan udnytte sit fulde potentiale. Det kan også være, at man har konkrete spørgsmål om f.eks. job eller personlige forhold, som man ønsker hjælp til at få besvaret.

Man vil også kunne få hjælp til at belyse børn eller ægtefællers personligheder. Ved at få sat ord på hvordan en anden person tænker og føler, og hvad der er vigtigt for personen, vil man få en helt anden forståelse og medfølelse, som vil kunne forbedre kommunikationen med denne person.